Paulina Kubś


Paulina Kubś

Jest absolwentką Psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Ukończyła szkolenie z Podstaw Psychoterapii Psychoanalitycznej w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz z Podstaw Hipnozy, który był realizowany przez Towarzystwo Hipnozy i Badań nad Hipnozą w Krakowie.
Obecnie jest w trakcie 4­letniego kursu z Psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, który upoważnia ją do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Już w trakcie studiów zaczęła zdobywać doświadczenie zawodowe na różnych praktykach i stażach. W ramach Koła Studenckiego miała indywidualny kontakt z pacjentami z Oddziału Zaburzeń Osobowości w Szpitalu Specjalistycznym im. Józefa Babińskiego w Krakowie. W Centrum Zdrowia Psychicznego w Krakowie brała udział w terapii grupowej i indywidualnej pacjentów chorujących na depresję. W Ośrodku Psychoterapii DDA (filia KCTU) uczestniczyła w terapii grupowej oraz prowadziła różnego rodzaju treningi, warsztaty oraz zajęcia psychoedukacyjne.
Bliskie jest jej podejście eklektyczne w pracy terapeutycznej, choć przede wszystkim opiera się na systemowym oraz psychodynamicznym rozumieniu problemów pacjenta. Od lat bierze udział w różnego rodzaju seminariach i konferencjach oraz nieustannie podnosi swoje kwalifikacje.