Joanna Czuba


Joanna Czuba

Jestem psychologiem i psychoterapeutą, z ukończonym szkoleniem w nurcie psychodynamicznym i systemowym. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Moje wieloletnie doświadczenie zawodowe to: pomoc osobom zmagającym się z problemem alkoholowym w rodzinie, pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, rehabilitacja psychiatryczna. Swoje kompetencje podnosiłam przy Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej; odbyłam także staż w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego Collegium Medicum w Krakowie. Swoją pracę poddaję stałej superwizji certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuję w zgodzie z zasadami kodeksu zawodowego psychologa. Do pracy psychoterapeutycznej włączam elementy psychodramy.